Eripedagoog

Alates sellest õppeaastast töötab meie lasteaias uus tugispetsialist eripedagoog

Anett Kuris anett.kuris@manni.edu.ee.

Sandra Rovbut sandra.rovbut@manni.edu.ee

Eripedagoogi ülesandeks on lapse arengutaseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite välja selgitamine, õpetajate juhendamine ja nõustamine lapse arendustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel ning rühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine asutuses.

Tema tööülesannete hulka kuulub ka keelelise toe pakkumine eesti keelest erineva emakeelega lastele, laste sotsiaalsete, verbaalsete, motoorika-alaste jm. oskuste omandamise/kinnistamise toetamine grupi- ja individuaaltegevustes.

Kasulikud lingid lapsevanemale:

  1. Rajaleidja
  2. Lapse kõne areng
  3. Muu kodukeelega laps
  4. Kui lugemine on lapsele raske
  5. Peenmotoorika
  6. Arendavad töölehed tasuta allalaadimiseks
  7. Pille Korsten: Miks on väikelaps agressiivne?
  8. Evelin Tael: Mis on Eriline Aeg  ja kuidas seda oma lapsega veeta?
Viimati muudetud: 03.11.2020