Männi lasteaia hoolekogu

hoolekogu4.jpg

Lasteaia hoolekogusse  kuulub igast  rühmast üks  lapsevanem (rühma lastevanemate esindaja), lasteaia pedagoogide esindaja,  Mustamäe linnaosavalitsuse esindaja. Hoolekogu koosolekul osaleb ka lasteaia direktor.

Hoolekogu esimees: Helen Valtmann-Valdson (Oravakese rühma lapsevanem)

                    asetäitja: Leho Roots (Jänku rühma lapsevanem)

Lasteaia õpetajaid esindab hoolekogus sel aastal Ulvi Hellamaa

Mustamäe Linnaosa Valitsuse esindaja

 Lasteaia hoolekogu otsustab lapse toidukulu, päeva maksumuse ja aitab lahendada  lasteaia maja ning territooriumi kasutamisel ettetulevaid probleeme.

 Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub mitte vähem kui üks kord kvartalis hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe või direktori ettepanekul.

Viimati muudetud: 19.02.2019