Männi lasteaia päevakava

 Pildiotsingu Lasteaia päevakava tulemus

 Päevakava   

Laste vastuvõtt valverühmades                                              7.00- 7.30

Laste hommikune vastuvõtt, oma rühma minemine,

Mängud, individuaalne töö                                                       7.30 – 9.10 

Hommikusöök                                                                            8.45 -  9.15

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, 

Õues viibimine, mängud,

Õppe- ja jalutuskäigud, liikumismängud                                9.15 -  11.45 (sõim)

                                                                                                      9.15 -  12.30(aed)

Lõunasöögi algus                                                                    11.45 -  12.00 (sõim)

                                                                                                    12.15 -  12.30 (aed)

                                                                                                    12.40 (koolieelikud) 

Puhkeaeg                                                                                  13.00 - 15.00

                                                                                                    13.15 -  15.00 (koolieelikud)

Vabad tegevused, mäng, õppe- ja kasvatustegevused,

Huvitegevus                                                                              15.00 – 16.00 

Õhtuoode                                                                                   15.45-16.15 (sõim)

                                                                                                    16.00-16.30 (aed) 

Mäng, individuaalsed tegevused, huvitegevus, vestlused

Vanematega, kojuminek                                                         16.15(sõim)-18.00

                                                                                                    16.30   (aed) –18.00 

Valverühmades tegutsemine, kojuminek                            18.00 - 19.00

 

Lühendatud tööpäevad  on:

23. veebruar ; 22. juuni; 23. detsember ;31. detsember .

Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. on tööpäev nendel päevadel 3 tundi lühem.

Lühendatud tööpäevadel on lasteaia rühmad avatud alljärgnevalt:  

    Valverühmad               7.00-16.00  

    Teised rühmad            8.00-15.00

                                                                             

  Õues viibimine talvel:
Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale
Sotsiaalministri 24.septembri 2010.a määrus nr 61
§ 14 päevakava koostamine:

p.7.  Laps peab viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1–2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist).
p.9. Madalama kui miinus 20 kraadi tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 kraadi välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel.
(Selgitus: tegelikult toimiva välisõhtu temperatuuri määramisel arvestatakse ka tuule-indeksiga.)
Õues viibimise aja üle otsustab rühma õpetaja.
 

 
 

      


 

Viimati muudetud: 22.10.2019