Avaldused ja taotlused

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotlus (järjekorda).

Lasteaiakohta saab taotleda ka riigiportaali eesti.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.

Lasteaeda vastuvõtu avaldus.

Lasteaia nimekirjast kustutamise avaldus.

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus.

Toitlustamise toetuse saamise taotlus.

Viimati muudetud: 22.09.2017