Koolivalmidus

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks 7-aastaseks.

1. klassi vastuvõtu info 2017 aastal on SIIN

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli  arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis,  võimaluse korral arvestatakse ka vanemate soove.

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132

 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord"

Viimati muudetud: 21.09.2017