Õppeaasta eesmärgid

. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2020-2021:

  • Toimub mänguline ja lõimitud, lapse huvidest lähtuv õpe, õppetegevustes kasutatakse projektõpet järelplaneerimisega,
  • Läbi  Rohelise kooli programmi projektitegevuste on kujundatud lastes loodust ja keskkonda hoidev mõtteviis, mida toetab rajatud õppeaed ja kasvuhoone ning erinevad uurimused-teaduskatsed.
  • Laste liikumisaktiivsus on paranenud liikumist toetavate projektide kaudu. Kasvukeskkonnad on kohandatud toetama laste arengut ja õppimist.
Viimati muudetud: 12.04.2021