Arengukava 2019-2021

LASTEAIA VISIOON

Tallinna Mardi Lasteaed – loovuse, õnne ja mängu aed!


LASTEAIA MISSIOON

Tallinna Mardi Lasteaed toetab peret, et sirguks laps, kes mõistab olla terve, uudishimulik ja rõõmsameelne.


LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED

  • Koostöö - tegutseme ja vastutame ühiste eesmärkide nimel
  • Lapsekesksus -  toetume igapäevatöös lapse individuaalsusele
  • Ausus - oleme vastastikku koostööd tehes  lugupidavad ja sõbralikud
  • Avatus - oleme uuendusmeelsed ja avatud
  • Turvalisus - tunneme ennast lasteaias hoitud ja kaitstud

 

Tallinna Mardi Lasteaia arengukavaga saab tutvuda siin.

 

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, info@mardila.edu.ee

Viimati muudetud: 05.03.2019