Info riikliku järelvalve ettekirjutuste ja otsuste kohta

Riikliku või teenistusliku järelevalve ettekirjutused või otsused sel aastal puuduvad.

Viimane läbiviidu järelevalve "Tallinna Mardi Lasteaia riikliku järelevalve õiend", mis on    registreeritud 17.03.2014, numbriga 1-1/554-k  

    https://kis.hm.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=5011626&tid=10062&unit_id=176731&u=20140318092351&desktop=10016&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D10062%26u%3D20140318092351

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, info@mardila.edu.ee

Viimati muudetud: 04.03.2019