Lasteaia tasu

Alates 01.01.2020 kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, lasteaia kohatasu on alates 1. jaanuarist 2020 ühe lapse kohta 72,25 eurot kuus
Alus: Tallinna Haridusameti 31.12.2019 käskkiri nr HA-4/78

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

 

Alates 01.09.2017 toitlustamise maksumus

Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu. 

Alates 01.08.2016 on kehtestatud laste toitlustamise uued hinnad, kus toidukordade maksumus arvestatakse laste vanuserühmadest lähtuvalt:

Lapsed vanuses 1 – 3 aastat 1,70 EUR/päev
Lapsed vanuses 3 – 5 aastat 1,80 EUR/päev
Lapsed vanuses 5 – 6 aastat 1,90 EUR/päev
Lapsed vanuses 6 – 7 aastat 2,00 EUR/päev

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab iga lasteaed ise hoolekogu ettepaneku alusel. Toidu päevamaksumus on sõimelapsele jääb vahemikku 1,18-2,20 eurot (keskmiselt 1,69 eurot) ja aialapsele vahemikus 1,31-2,40 eurot (keskmiselt 1,91 eurot). 

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, info@mardila.edu.ee

Viimati muudetud: 31.12.2019