Lasteaia tasu

Lasteaia tasu

Alates 01.01.2020 kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, lasteaia kohatasu on alates 1. jaanuarist 2020 ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus
Alus: Tallinna Haridusameti 31.12.2019 käskkiri nr HA-4/78

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

 NB! Eriolukorrast tingituna on alates 16.märts 2020  vanemad vabastatud vanema osa määra maksmisest kuni Tallinna Linnavolikogu uute otsuste tegemiseni. 

Alates 01.08.2020 toitlustamise maksumus

Alates 1.augustist 2020 pakub lasteaias toitlustust Baltic Restaurants Estonia AS. 

Alates 01.09.2017 kompentseerib Tallinna linn lastele toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu määrusest ja Linnavalitsuse poolt kehtestatud toidukulu katmise piirmäärast.  (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=136901&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp ). Kuna Tallinna Mardi Lasteaias on rühmade toitlustustasu kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel.

Hoolekogu poolt kinnitatud toidupäeva maksumus 09.06.2020 nr. 2-5.3 otsus 2.

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, mardi@mardila.edu.ee 

Viimati muudetud: 11.01.2021