AvalehtMardi lasteaed › SA Innove projekt

MARDI LASTEAIA KOOSTÖÖ ARENGUPROGRAMM


Tallinna Mardi Lasteaed korraldab SA Innove abiga ja koostöös konsultatsiooniettevõttega Change Partners OÜ koolitusprojekti "Mardi Lasteaia koostöö arenguprogramm". Projekt on eelkõige mõeldud asutuse kollektiivi ühise õppimise toetamiseks, meeskonna motiveerimiseks ning omavahelise koostöö tõhustamiseks. Koolituse käigus koostatakse kogu meeskonnale personaalsed isikuprofiilid DiSC Classic 2, mille abil on võimalik välja töötada lasteaia jaoks parim koostööstrateegia erinevate kolleegide/partnerite ja olukordade jaoks ning vältida seeläbi hilisemas töös konflikte ja lahendada pingeolukordi. 

Koolitusprojekt vältab kolm kuud: 01.09 – 30.11.2017. Õppeperiood algab elektroonilise DISC käitumis- ja juhtimisprofiili täitmisega, edasiseks on planeeritud kaks ühist seminaripäeva - Tulemuslik suhtlus ja üksteise mõistmine DISC abil (29.09.2017) ja Koostöö edutegurid meie meeskonnas (20.10.2017). Õppeperioodi on kavandatud ka iseseisvad kodutööd õpitu rakendamiseks.

 SA Innove toetab Mardi Lasteaeda koolitusprojekti "Mardi Lasteaia koostöö arenguprogramm" elluviimiseks kogumaksumusega 3000 eurot. Toetus makstakse Euroopa Sotsiaalfondist "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiürituse" taotlusvooru raames.

 

 el_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne.jpg

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 27.09.2017
HETKEL OLULINE
Kiusamisest vabaks - kool ja lasteaed
Keskkonnakäpp
Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Innove
Reklaam
Reklaam