Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2012/2013 õppeaastal

Õppeaasta 2013-2014 eesmärgid:

  • positiivsete väärtushinnangute kujundamine läbi lastekirjanduse ja rollimängude
  • laps on aktiivselt liikuv, keskkonnateadlik ja oskab hoolida tervisest
  • õuesõppe (planeeritud õuetegevuste) rakendamine  õppeprotsessis
Viimati muudetud: 03.12.2013