Suvine töökorraldus

Mardi lasteaed on suvel SULETUD 19.juuli - 6.august 2021.

Sel ajal võtab meie lapsi vastu Kiisupere lasteaed.

Asenduslasteaias koha saamiseks tuleb pöörduda Mardi lasteaia direktori poole hiljemalt 15.märts 2021. Asenduslasteaia taotleja saab arve kõigil avaldusele märgitud kuupäevade eest (kohatasu + toidutasu). Mardi lasteaia soodustused Kiisupere lasteaias ei kehti.

Palun pidada kinni avalduse esitamise tähtajast, sest puhkusegraafikud koostatakse jaanuaris ning aluseks võetakse eelmise aasta laste kohalkäimiste arvud. Muudatuste tegemiseks on vajalikud töötajatega uued kokkulepped.

Alates jaanipäevast jääb Mardi lasteaias avatuks üks maja ning juuli algusest 2 rühma. Augusti alguses avame taas ühes majas 2 rühma. Alates 15.august on avatud kõik rühmad.

Meie lasteaed võtab vastu Kiisupere lasteaia lapsi 28.06.-16.07.2021.

Tulenevalt töölepingu seaduse § 69. Puhkuse ajakava
(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;

Head puhkuste planeerimist!

 

Lehekülge haldab:


Triinu Kotkas, direktor
6607656, mardi@mardila.edu.ee 

Viimati muudetud: 14.12.2020