Tallinna Mardi Lasteaia põhimäärus

Tallinna Mardi Lasteaia põhimäärus asub:

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125709&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, info@mardila.edu.ee

Viimati muudetud: 11.02.2015