Hankekord

Hetkel käimasolevaid riigihankeid ei ole.

Tallinna Linnavalitsus võttis 04. oktoobril 2017 vastu määruse nr 30 „Tallinna hankekord“. Määrus jõustus 10. oktoobril 2017 ja on ülelinnaliseks hankekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele (edaspidi linna asutused). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/407102017066

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, info@mardila.edu.ee

Viimati muudetud: 04.03.2019