Tervist Edendav Lasteaed

Alates 01.06.2009 kuulub Tallinna Mardi Lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.tel_logo.jpg

Tallinna Mardi Lasteaed asubTallinna kesklinnas kahes eraldi 2-kordses majas, mis on piiratud tellis-, puit- ja võrkaiaga. Lasteaia ruumide pindala on kokku 934 m2  Lasteaed töötab kahes 1960ndatel aastatel valminud majas. Lasteaial on oma  õueala koos mänguväljakutega ja kõrghaljastus.  Lasteaia kasutuses on  2597 m² pinda, mis teeb meist Kesklinna suurima õuealaga lasteaiaks.

Tallinna Mardi Lasteaed väärtustab terviseedendust. Terviseedendus on igapäevane pidev töö, mida ilmestavad liikumise- ja terviseteemalised  tegevused - üritused lastele, peredele ja personalile.

Meie eesmärk: planeerida tegevusi, mis aitavad propageerida tervislikku eluviisi lastele, lastevanematele ja personalile ning edendada  koostööd kõikide huvigruppide vahel.

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, mardi@mardila.edu.ee 

Viimati muudetud: 03.12.2020