Vastuvõtt ja vabad kohad

Lasteaiakoha taotlemine

Tallinna munitsipaallasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Lapse saab järjekorda lisada: https://info.haridus.ee/Account/Login?ReturnUrl=%2fAccount%2fManageDetails.aspx

Tallinna elanikud võivad valida oma lapsele iga lasteaia, kus on vabu kohti.

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256 kinnitatud Tallinna linna haldusterritoorium.

Lasteaia valimisel on soovitatav arvestada:

  • lasteaia asukohaga (vt kaarti);
  • rakendatava kasvatamise ja õpetamise metoodikaga;
  • töökeelega.

Vaba lasteaiakohad

Lasteaias vaba koht lapsele, kes on sündinud ajavahemikul 01.10.2015-30.09.2016
Vabad kohad lasteaeda on kuvatud: https://info.haridus.ee/Asutused/LasteaedVaba

Vastuvõtt väljastpoolt Tallinna

Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi ka väljastpoolt Tallinna lapse elukohajärgse valla-või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel

Tallinna munitsipaallasteaedade kontaktid

Õigusaktid:

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, mardi@mardila.edu.ee 

Viimati muudetud: 11.01.2021