Vastuvõtt lasteaeda

Lasteaiakoha taotlemine

 

Tallinna munitsipaallasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. 

Tallinna elanikud võivad valida oma lapsele iga lasteaia, kus on vabu kohti.

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on Tallinna Linnavolikogu 10. augusti 2000 otsusega nr 256 kinnitatud Tallinna linna haldusterritoorium.

Lasteaia valimisel on soovitatav arvestada:

  • lasteaia asukohaga (vt kaarti);
  • rakendatava kasvatamise ja õpetamise metoodikaga;
  • töökeelega.

 

Vastuvõtt väljastpoolt Tallinna

Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi ka väljastpoolt Tallinna lapse elukohajärgse valla-või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel

 

Tallinna munitsipaallasteaedade kontaktid

 

Õigusaktid:

 

Lehekülge haldab:
Triinu Kotkas, direktor
6607656, info@mardila.edu.ee

Viimati muudetud: 18.10.2018