Heategevusprogramm Märka ja aita!

Elus tuleb ette palju rõõme, aga ka muret. Vaatamata kõigele peab lastele jääma võimalus käia koolis ja lasteaias ning tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena. 

Lastele mõeldes ja heade inimeste abile lootes on ellu kutsutud heategevusprogramm „Märka ja aita!“.  ("Märka ja aita!" lugu

Programmi kaudu aidatakse Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erakorralistel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös. Abi saab taotleda kooli või lasteaia direktor.

Programmi saab toetada igaüks. Annetused on oodatud Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB EE101010220109320011 Soovin annetada

Raha kogumisest aga veelgi olulisem on abivajavat last märgata ja tema murest hoolida - sellest saabki kõik alguse. 

Märka ja aita - see on imeline!

Marka_ja_aita_banner_635x220.jpg

 

Avalehele

 

Viimati muudetud: 29.10.2018