Märka ja aita - see on imeline!

Lapsi, kes vajavad abi, on meie ümber rohkem, kui oskame arvata. Eriti vajavad märkamist ja hoolimist lapsed, kellel pole vanemaid või nende armastust ning kelle asjad on kõike muud kui hästi. Vaatamata kõigele peab lastele jääma võimalus käia koolis ja lasteaias ning tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena. 

Õnneks on veelgi rohkem heatahtlikke inimesi, kes soovivad lapsi aidata. 

Lastele mõeldes ja heade inimeste abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide ÜhendusTallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet 2009. aasta jõuluajal üheskoos ellu heategevusprogrammi „Märka ja aita!“.  Seda asusid toetama ka Tallinna Haridustöötajate Ametiühingute Liit ning paljud lasteaiad ja koolid.

Kogu meeskond tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel. 

Programmi eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös. 

Toetatakse 2-10-aastaseid lasteaialapsi ja õpilasi, kes on kaotanud oma vanema(d) või kes on mõnel muul põhjusel tõsistesse raskustesse sattunud. 

„Märka ja aita!“ toetuseks tehtud annetuste kogusumma on tõusnud iga aastaga. Kui aastal 2010 oli see 8500 eurot (133 000 krooni), siis 2013. aasta jooksul annetasid nii eraisikud, haridusasutused kui ka äriettevõtted kokku juba 19 072 eurot. Suurim ühekordne panus oli 750 eurot. 2016. aastal koguti 18 953 ja 2017. aastal rekordiline 19 113 eurot.

Suur tänu kõigile!  

Kogutud raha eest on enam kui 1400 lapsele hangitud lasteaias/koolis käimiseks ning õppetööks vajalikke esemeid, näiteks:

  • uued talverõivad ja -jalatsid,
  • spordirõivad ja -jalatsid,
  • kunsti- ja kirjatarbed;
  • jne.

Juhtumipõhiselt on otsustatud kinkida veel voodi (lapsele, kellel polnud seda varem olnud), kirjutuslaud, arvuti, jalgratas. Igal aastal on peredele viidud ka toidupakid. 

Lapsed saavad kingitused kätte igal aastal jõulukuul. Kingitused viiakse kooli või lasteaeda, kust nad jõuavad iga konkreetse lapseni, kellele abi on taotletud

2014. aastal algatati uus suund - toetada ka põhikoolilõpetajaid lõpuaktuseks vajalike pidulike riietega, milleks valdavalt annetatakse vähekasutatud ülikondi, kleite jm. 

Raha kogumisest aga veelgi olulisem on abivajavat last märgata ja tema murest hoolida - sellest saab kõik alguse.

 

Märka ja aita - see on imeline!


Annetused on oodatud Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB EE101010220109320011

Soovin annetada

 

Marka_ja_aita_banner_635x220.jpg

 

Avalehele

 

Viimati muudetud: 19.12.2017