Mida saavad koolid ja lasteaiad laste aitamiseks veel ära teha

On hea, et paljud koolid ja lasteaiad on märganud oma raskustesse sattunud lapsi ning on esitanud abitaotluse programmile „Märka ja aita!“.

Taotlusi läbi vaadates märkasid komisjoni liikmed, et on veel kasutamata võimalusi, kuidas asutused saaksid lastele abiks olla. 

Kui lapsel on vaja ortopeedilisi jalanõusid, sisetaldu/tallatugesid, prille vm abivahendeid, on võimalik taotleda nende osalist kompenseerimist. 

Täpne info abivahendite taotlemise kohta asub Sotsiaalministeeriumi kodulehel peatükis Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatavad abivahendid. Samal leheküljel on ära toodud ka abivahendite loetelu koos kompenseeritavate protsendimääradega (Väikeabivahendite loetelu ja Keerulisemate abivahendite loetelu).Oma häid kogemusi jagavad ka koolid ja lasteaiad, kes on leidnud omanäolisi võimalusi laste toetamiseks.

Tallinna Meelespea Lasteaed asutas heategevusfondi 

2011. a pöördus lasteaia hoolekogu lastevanemate poole sooviga abistada kolme lasteaias käivat vähekindlustatud last. Sellele reageeris väga palju lapsevanemaid, kes tõid lastele kingipakke ja sooje riideid. Kingitusi kogunes nii palju, et kolme asemel sai toetada koguni 12 last. 

Üks lapsevanem edastas abipalve ka oma töökohas ja mitu abivalmis inimest olid nõus lapsi rahaliselt toetama. Rahalised annetused võimaldasid osta lastele uued talveriided ja jalanõud, tervele perele jõulukingid ning katta perele suupärase jõululaua. Üks raskustes pere leidis endale tugipere, kellega koos käidi teatris ja ujumas ja kes on peret toetanud ravimite ostmisel. 

2012. aasta esimesel hoolekogu koosolekul võeti vastu otsus moodustada lasteaias fond raskustes olevate laste perede toetamiseks, mille toel saavad lapsed osaleda lasteaias toimuvates lasteringides ja muukeelsete laste keeleõppes.


Pelgulinna Gümnaasium ja Tallinna Õismäe Gümnaasium pakuvad lastele tasuta hommikuputru

Pelgulinna Gümnaasiumis pakkus 2011. aasta lõpuni hommikuputru MTÜ Ole Terve Selts. Projekti toetasid AS Balti Veski (Veski-Mati), Selver ja AS Gemund Kaup. Kooli toitlustaja OÜ Flosse valmistas ja pakkus putru tasuta. Et lapsed tasuta putru kauem saaksid, palus kooli direktor endale sünnipäevaks kuivaineid tuua. 

Pelgulinna Gümnaasiumi eeskujul alustas 2012. aastal samaga ka Tallinna Õismäe Gümnaasium. Hommikupuder osutus õpilaste hulgas populaarseks, igapäevaselt sõi seda 200 õpilast. Kool soovib projektiga kindlasti jätkata.


Mitmed asutused on leidnud võimaluse pakkuda lastele tasuta koolilõunat – paarist vahetunnil tasku pistetud leivaviilust ei ela ükski laps ära.

 

Viimati muudetud: 13.12.2021