Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Meelespea Lasteaia 2020/2021 õa temaatika on: 
KESKKOND- laps õpib looduses ja loodusest.

 

 

 

Õppeaasta eesmärgid


      Laps saab loodusalaseid teadmisi, oskusi ja kogemusi erinevates õpikeskkondades

      Laps suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästval

      

Viimati muudetud: 21.01.2021