Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Meelespea Lasteaia 2017/2018 õa temaatika on: 
Eestimaa 100 ja meediakasvatus koolieelses eas.

Soovitud tulemus aasta lõpuks

 

Õppeaasta eesmärgid

Kodumaa sajanda sünnipäeva tähistamine  läbi mängu ja aktiivse tegevuse.

Laste arendamine meediakasvatuse kaudu.

Lastele

Eesti lastekirjanduse kasutamine laste loovuse arendamiseks.

Be bottide ja tehnoloogiliste õppevahendite kasutamine õppe-kasvatustöös

 

Õpetajatele

Aktiivõppemängude kogumike täiendamine eesti rahvamängudega.

Iga rühm kogub oma kotikesse õppeaasta jooksul õpitud eesti rahvamänge. – Ideelaadal mängude tutvustamine.

Õppekava arendus: meediakasvatus lasteaias

 

          Lapsevanematele 

Lapsevanema ja  lasteaia personali koostöö lapse loovuse arendamisel.

Osavõtt lasteaias toimuvatest ühisüritustsest

Materiaalne baas

Eesti  õppemängude kogumike ja mängude  ostmine.

Lego keskuste täiendamine rühmades

„Kiusamisest vaba lasteaed“ materjalide ostmine aiarühmadele (uued karud).

Sõimederühmadele „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika rakendamine.

Viimati muudetud: 30.01.2018