Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Meelespea Lasteaia 2019/2020 õa temaatika on: 
Keskkonnakasvatus- laps tunneb rõõmu avastamisest ja katsetamisest ning looduses tegutsemisest.

Soovitud tulemus aasta lõpuks

 

Õppeaasta eesmärgid

Laps saab teadmisi looduses tegutsedes.

Laps oskab hoida loodust ja teda ümbritsevat keskkonda.

Laps omandab teadmisi uurides ja katsetades.

Laps kasutab erinevaid digivahendeid õpitu kinnistamiseks.

Viimati muudetud: 07.10.2019