Muusikaring (alates 3a)

Muusikaring (alates 3a. lastest)

Esmaspäeviti

kell 15.15-16.00 (4-5a.)
kell 16.00-16.45 (3-4a.)

Kolmapäeviti

kell 15.15-16.00 (6-7a.)
kell 16.00-16.45 (5-6a.)

Reedeti

kell 15.15-16.00 (4-5a.)

Õpetajaks Aire Sibbul

MTÜ Tirts&Põnn 
tel 53264454 
aire.sibbul@meelespea.edu.ee

Viimati muudetud: 19.10.2017