Sihtasutus Archimedes Erasmus+ programmi rahvusvaheline koostööprojekt KA201 „Building a narrative approach“ / „Narratiivse lähenemisviisi ülesehitamine“

Tallinna Meelespea Lasteaed osaleb partnerina Sihtasutus Archimedes Erasmus+ programmi KA201 strateegilise koostöö projektis:

Building a Narrative approach fostering collaboration between preschools and libraries“. Eesti keelne projekti pealkiri: „Narratiivse lähenemisviisi ülesehitamine edendamaks koostööd koolieelsete lasteasutuste ja raamatukogude vahel“.

Rahvusvahelise projekti kestuseks on kokku 36 kuud (01.09.2020-31.08.2023). Kogu projekti elluviimiseks saime toetust summas 338 789 EUR sh Tallinna Meelespea Lasteaiale on eraldatud toetus summas 37 116 EUR.

Projektis osalevad:

Lasteaiad

1. ROOTSI (rahastuse taotleja) - Bergsvikens förskoleområde, Piteå Municipality

2. ITAALIA (koordinaator) Early Childhood Educational Services, Imola Municipality

3. BELGIA, Brüssel (partner) - Elmer schools in Schaarbeek

4. EESTI (partner) – Tallinn Meelespea Kindergarten

Erialased partnerid ja akadeemilised eksperdid

1.University of Bologna – Italy – Department of Psychology

2.SERN – Sweden Emilia Romagna Network – Public Agency

3. Kolm avalikku raamatukogu: Library of Stuttgart, Piteå Stadsbibliotek and Imola Municipal Library Casapiani.

Projekti sisu:

Me peame narratiivse lähenemise kasutamist eelkoolieas väga oluliseks meetodiks, et õpetada lastele elutähtsaid suhtlemisoskuseid, järjepidevust ja püsivust. Narratiivne lähenemine algab eeldusest, et iga teadmist ja oskust saab hõlpsasti õppida, kui neid käsitletakse lugudes nii kirjalikult, suuliselt kui ka kujundlikult. Vaatamata narratiivse lähenemise tähtsusele, rakendatakse seda eelkooliealiste lastega töötamise puhul tihtipeale piiratud tegevustega, mida toetavad vähesed ja mitte eriti innovaatilised meetodid.

Projekti eesmärgiks on parandada alushariduse kvaliteeti, pöörates suuremat tähelepanu narratiivsele lähenemisele. Projekti tulemusena arendame narratiivset lähenemisviisi lasteaias, töötame välja sobivaid vahendeid, planeerime tegevusi ja hindame saadud tulemusi. Edendame lasteaia ja raamatukogude vahelist koostööd narratiivse õppekava täiustamiseks ning tõstame lasteaiaõpetajate kutseoskust töötada narratiivse lähenemisega.

Projekti käega katsutavaks tulemiks on intellektuaalne väljund, mis koosneb kolmest osast:

  1. Käsiraamat narratiivse õppekava rakendamisest koolieelsetes lasteasutustes: juhised õpikeskkonna korraldamiseks ja haridusplaan.
  2. Tööriist, millega hinnata nii õppekeskkonna sobivust kui ka laste õppimise heaolu narratiivse lähenemise kasutamisel.
  3. Vähemalt 8 originaalset lapsepõlve kirjanduse toodangut, alustades spontaanselt loodud laste narratiividest.

Tallinna Meelespea Lasteaia kohustus on osaleda kõigil riikidevahelistel projektikoosolekutel ja projektitegevustes, aidata kaasa intellektuaalsete väljundite realiseerimisele. Panustada kohalike projekti levitus- ja väärtustamisürituste rakendamisse. Koostöös Piteå omavalitusega vastutada projekti riskijuhtimiskava järelvalve eest.

Eesti poolne projekti juht on Kätlin Valge.

Rohkem informatsiooni projektide kohta leiab SIIT

Rahvusvahelise projekti ametlik koduleht asub SIIN

UUDISED:

Tallinna Meelespea Lasteaed osales 24.-26. novembril rahvusvahelisel Erasmus +veebi-projektikohtumisel 
Rahvusvahelise projekti teine veebikohtumine 27.04-29.04.2021 

Viimati muudetud: 30.04.2021