Tallinna Meelespea Lasteaia arengukava

Tallinna Meelespea Lasteaia arengukavad:

Arengukava 2011-2013 (.pdf)

Arengukava 2014-2016  (.pdf)

Arengukava 2017-2022 (.pdf)

 

MISSIOON

Lapsest hooliv personal loob koostöös lastevanematega tingimused lapse terviklikuks arenguks.

VISIOON

Tallinna Meelespea Lasteaed on lastesõbralik, tervist edendav, turvaline ning loova arengukeskkonnaga lasteaed.

Viimati muudetud: 02.02.2018