Tallinna Meelespea Lasteaia põhimäärus

Tallinna Meelespea Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 29.05.2013 nr 65

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

Tallinna HA käskkiri Laste arvu suurendamine (.pdf)

Tallinna Meelespea Lasteaia päevase lahtioleku aja kinnitamine (.pdf)

Viimati muudetud: 27.06.2018