Töörühmad

2019/2020:

1. Sisehindamise töörühm

Kooseis: Kristina Märks, Ülle Pais, Anneli Aasamets, Eve Hein ja Terje Vandmann.

Töö sisu: Lasteaia tegevuskava ja arengukava analüüs. 2019/2020 õa sisehindamise aruande koostamine. 2020-2023.a arengukava tegevuskava koostamine.

2. TEL ja mängukeskkonna  töörühm

Koosseis: Anneli Lõokene, Ülle Pais, Aire Sibbul, Inna Adami, Rosi Rawat.

Töö sisu: Laste ja personali TEL ürituste korraldamine, 112 rahvusvahelise päeva ja lasteaiasisese esmaabi ürituse “Hea inimese Gala” läbiviimine.

3. Õppetegevuste töörühm

Koosseis: Eve Hein, Cärol Kralla, Ülle Pais, Kadri Karm, Jaanika Reinik ja Rosi Rawat.

Töö sisu: dokumendikaustade korrastamine; laste arengulehtede ülevaatamine ja vajadusel küsimuste täpsustamine; ühtse laste tunnustamissüsteemi loomine; lastevanemate arenguvestluste ettevalmistuslehtede korrigeerimine: HITSA- project; lavastusmängude nädala läbiviimine.

4. Projekti töörühm

Koosseis: Kätlin Valge, Terje Vandmann, Annika Soon.

Töö sisu: Osalemine projektides, töö vabatahtlikuga, uue rahvusvahelise projekti eestvedamine; uute projektide taotlusdokumentide esitamine. 

 5. Keskkonna töörühm

Koosseis: Anneli Aasamets, Dagmar Lehis, Ülle Pais, Eve Hein.

Töö sisu: Programmi "Roheline kool" (Eco-Schools) ja projekti "Suur taimejaht" juhendamine ja vastava dokumentatsiooni koostamine. Digitaalse õppematerjali teemal “Eesti linnud” koostamine ja lasteaia blogis avaldamine (mängud, luuletused jms – iga rühm koostab materjali ühe linnu kohta). 

Viimati muudetud: 13.11.2019