Töörühmad

2018/2019:

1. Sisehindamise töörühm

Kooseis: Kristina Märks, Ülle Pais, Anneli Aasamets, Getter Kulberg, Eve Hein ja Terje Vandmann.

Töö sisu: tegevuskava ja arengukava analüüs. Lasteaia tegevuskava vormistusliku poole ülevaatamine ja vajadusel muutmine. 2018/2019 õa sisehindamise aruande koostamine.

2. TEL ja mängukeskkonna  töörühm

Koosseis: Anneli Lõokene, Ülle Pais, Aire Sibbul, Inna Adami.

Töö sisu: laste ja personali TEL ürituste korraldamine, esmaabivõistluse “Hea inimese Gala” läbiviimine.

3. Õppetegevuste töörühm

Koosseis: Eve Hein, Cärol Kralla, Ülle Pais, Kadri Karm ja Jaanika Reinik, Rosi Rawat.

Töö sisu: projekti “Kiusamisest vaba Lasteaed ja kool” kogemuste jagamine, sõimeealiste laste osalemine projektis, osalemine konkurssidel, mängude kogumike täiendamine ja lavastusmängude nädala läbiviimine).

 

4. Projekti töörühm

Koosseis: Kätlin Valge, Terje Vandmann, Getter Kulberg.

Töö sisu: Osalemine projektides, töö vabatahtlikuga, uue rahvusvahelise projekti eestvedamine.

 

 5. Keskkonna töörühm

Koosseis: Anneli Aasamets, Dagmar Lehis, Ülle Pais, Eve Hein, Laura Laube, Monika Katsev.

Töö sisu: programmi “Roheline kool” ja projekti “Suur taimejaht” – läbiviimine, dokumentatsiooni esitamine.

 

Viimati muudetud: 11.04.2019