Lasteaia koostööpartnerid

Tallinna Meelespea Lasteaia peamisteks koostööpartneriteks on:

MTÜ Rahvakoolitus ELU
Eesti Kaitseliidu Harju Maleva Kodutütred ja Noored Kotkad
Euroopa Noored - Euroopa Vabatahtlik Teenistus
Projekt "Say Hello to the World"
Tallinna Lasteaed Delfiin (lõimumisprojekt „Üheskoos on huvitav“)
Tallinna Meelespea Lasteaia ja Tallinna Õismäe Gümnaasiumi koostööprojekt
SA Archimedese Erasmus+ rahvusvaheline strateegilise koostöö projekt
Programm "Roheline Kool/lasteaed" (Eco-Schools)

1. MTÜ Rahvakoolitus-ELU koolitused ja esmaabiüritus:

 

 2. Eesti Kaitseliidu Harju Maleva Kodutütred ja Noored Kotkad

  • Orienteerumise mäng lasteaia õuealal (vanemad rühmad)
  • Osalemine „Märka ja aita“ heategevusüritusel
  •  Kodutütarde ja Noorkotkaste kokanduse tund Tallinna Meelespea Lasteaias
  • Ja palju muud 

 

3. Tallinna Meelespea Lasteaed osaleb Euroopa Noored vabatahtliku teenistuse projektis

Lasteaias vabatahlikul teenistusel viibinud noored:

Vabatahtliku nimi Teenistuse aeg Päritolu
Ani Matsakyan (.pdf) 5.01.2012 - 5.08.2012 Armeenia
Baran Copuroglu (.pdf) 1.03.2013 - 31.07.2013   Türgi 
Zoran Damjanac (.pdf) 1.02.2013 - 31.07.2013 Serbia
Roland Papp (.pdf) 20.01.2014 - 19.07.2014 Ungari
Vicent Santos Morcillo (.pdf) 01.09.2015 - 31.08.2016 Hispaania
Natalia Martinez Garcia (.pdf) 02.09.2016 - 01.09.2017 Hispaania
Federico Pilati (.pdf) 01.11.2016 - 01.09.2017 Itaalia
Omer Shabani (.pdf) 02.09.2017 - 01.09.2018 Makedoonia

Yamina Hamadi (.pdf)

01.09.2017 - 01.09.2018

Saksamaa

Nana Beruashvili (.pdf)

01.09.2019-01.09.2020

Gruusia

Õpetajate Lehes avaldatud artikli koostööst vabatahtlikega leiad siit.


4. Projekt "Say Hello to the World" 

Projekti eesmärgid on (viis sõrme) "Tolerantne lasteaed" suunas. Meelespea Lasteaiast osalesid projektis 2018/2019 õ.a  Mesimummide ja Õiekeste rühm ja 2019/2020 õ.a osalevad projektis Lepatriinude ja Pokude rühm. Meie partnerriikideks on  Sloveenia ja Horvaatia.

Projekt kestab pool aastat ning iga kuu kaks korda toimuvad online ülekanded, kus rühmad saavad omamavahel suhelda.

Projekti kõiki teemasid  läbides rahvusvahelise  tunnustuse "Tolerantne lasteaed". Projekti koduleheküljega saate tutvuda siin.

 5. Tallinna Meelespea Lasteaia ja Tallinna Õismäe Gümnaasiumi koostööprojekt

Projekti põhieesmärgiks on koostöö kaudu toetada ja rikastada mõlema organisatsiooni põhitegevust.

  •  Tagada laste sujuv üleminek lasteaiast kooli.
  • Nõustada lapsevanemaid laste kooliks ettevalmistamisel.
  • Soodustada lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate vahelist koostööd. / Õpetajalt õpetajale kogemuste jagamine.
  • Võimaldada koostööd kooliõpilaste ja lasteaia laste vahel. / Lapselt lapsele teadmiste jagamine.
  • Kaasata kooliõpilasi lasteaia tegevusse lasteaias praktikapäeva läbimise kaudu.
  • Kasutada lasteaia ja kooli ühisürituste korraldamisel piirkonnas asuvate asutuste võimalusi (Tallinna Loomaaed, Haabersti Vaba Aja Keskus).

Koostööprojekti sündmused ja ühisüritused:

 

6. SA Archimedese Erasmus + rahvusvaheline strateegilise koostöö projekt

Tallinna Meelespea Lasteaed osaleb partnerina  Sihtasutus Archimedes Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projektis: „Let the children change the world - teaching and learning tolerance and values from preschool on“ („Laskem lastel muuta maailma – õppides ja õpetades sallivust alates eelkoolieast“). Projekti kestus on 36 kuud alates 1.09.2015 ning meie lasteaiale eraldatud toetuse summa on 24 635 eurot.

Lähemalt projektis saab lugeda siit.
Projekti blogi saab lugeda siit.
Projektis osalevate partnerriikide ühine koduleht asub siin

 

7Programm "Roheline kool/lasteaed" (Eco-Schools)

Roheline kool1.jpgToyota.jpgKeskkonnanmet.jpg

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt. 

Keskkonnatöörühma liikmed.
Tegevuskava on koostamisel.
Koosolekute protokollid.
Keskkonnaülevaatuse küsimustik sügis 2017.

Rohelise kooli/lasteaia tegevused Tallinna Meelespea Lasteaias:

Naksitrallide õppekäik Harku järve äärde
Sügisene mets Naksitrallide rühmas
Naksitrallid käisid Tallinna Loomaaias
Sügisnäitus Tallinna Meelespea Lasteias
Pererühm ränd- ja paigalinde õppimas
Leivanädal Naksitrallide rühmas
Leivategu Õiekeste rühmas
Mesimummide rühma laste vahva päev
Tallinna Meelespea Lasteaia töötajad rabajooksul - oktoober 2017
Spordipäev Tallinna Meelespea Lasteaias
Tallinna Meelespea Lasteaia lapsed õunajooksul
Lastevanemate kool Tallinna Meelespea Lasteaias
Liiklusõpe Naksitrallide rühmas
Mesimummid külastasid Õismäele rajatud mänguväljakut
Sipsikute rühma lapsed meisterdasid helkureid
Tervisenädal Pererühmas
Mesimummide ja Sipsikute rühma laste matkapäe
Mesimummide rühma lapsed meisterdasid nukke
Naksitrallide lasteaia õueala vaatlus esimese lumega
Pokude jalutuskäik Õismäe tiigi juurde
Naksitrallid valmistasid suupisteid isadele
Mõmmikute teaduspäev
Naksitrallid tutvusid erinevate käbidega
Maailmaruum ja aastajad Sipsikute rühmas
Naksitrallide õppekäik Linnamuuseumisse
Kuldkalakeste õppekäik Vanamõisa Jõulumaale
Kuldkalakeste rühm meisterdab õueala makett
Naksitrallid uurisid erinevate puude oksi
Naksitrallid lumel jälgi avastamas
Naksitrallid uurisid kuivatatud ravimtaimi
Mõmmikute rühmas elab tore tigu Täpike
Haabersti lasteaedade kelgupäev
Naksitrallide suusahooaeg
Naksitrallide rühmas peeti pöialpoisi sünnipäeva
Sipsikud läbisid suusatamise algkursuse
Zumba trenn Tallinna Meelespea Lasteaia koolieelikutele
Õiekesed osalesid näpunukunäidendite konkursil „Pöialpoiss peab sünnipäeva”
Naksitrallid ja Pokud kevadet otsimas
Mesimummid kevadet otsimas
Lepatriinude ja Mesimummide rühma palsed mesiterdasid õueala maketi
Naksitrallid külvasid kevade alguse puhul lilli
Naksitrallide rühm osales kampaaniates "Küünlaümbriste jaht" ja "Patareijaht"
Sipsikute rühm osales kampaaniates "Küünlaümbriste jaht" ja "Patareijaht"
Mesimummid õunapuud vaatlemas
Naksitrallid rändlinde uurimas

Viimati muudetud: 12.03.2020