Lasteaia tasu

Toitlustustasu

 • Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas. Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.
 • Mesimummu lasteaias on Tallinna linna elanikele lapsevanema poolt tasustatav toidupäeva tasu 0,04 eurot päev. Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. Peredel, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 €, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus esitatakse direktorile kaks korda õppeaastas – septembri ja jaanuari 15. kuupäevaks.
 • Alates uue riigihanke tulemusena toitlustab Tallinna Mesimummu Lasteaeda alates 01.09.2019 Aiaotsa Hulgi OÜ. Toidupäeva maksumus on 2.27 eurot, millest Tallinna linna elanikele lapsevanema poolt tasustatav toidupäeva tasu 0,22 eurot päev. 

Kohatasu

 • Kohatasu ehk vanema poolt kaetav osa 
 • Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
 • Kohatasu 2019. aastal on 65,88 eurot.
 • Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr.

Arve tasumine

 • Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt.
 • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks.
 • Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. Vastavad juhised on toodud arve allosas.
 • Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
 • Küsimuste korral abistab Teid Tallinna Linnakantselei vanemraamatupidaja Urve Tammiku (telefon: 6404941; e-postl: urve.tammiku@tallinnlv.ee).
Viimati muudetud: 31.07.2019