Lasteaiast lahkumine

  • Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile blanketil avalduse. 
  • Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
  • Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma lasteaiatasu vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
  • Esimesse klassi astumise info asub Haridusameti kodulehel.

Avalduse võib tuua isiklikult kohale direktori vastuvõtu aegadel (või muul kokkulepitud ajal) või saata e-maili teel. Direktori kontaktid asuvad SIIN.

Viimati muudetud: 02.01.2018