Projektid ja programmid

Õppeprogramm „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna lasteaedadele 2017/18"

Tallinna Mesimummu lasteaia Rukkilillede rühm osaleb 2017/18. õppeaastal SA KIK toetatud Haridusameti keskkonnahariduslikus õppeprogrammis Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna lasteaedadele 2017/18. õa“. Projekti kaudu suurenevad laste teadmised keskkonnahoiust, loodushariduslikud teadmised ja tõuseb üleüldine keskkonnateadlikkus. Samuti võimaldab projektides osalemine õppida vahetu kogemuse kaudu looduses, muuseumiruumides, kus on nende valitud õppetegevuse jaoks loodud sobiv ja õppimist toetav keskkond. Projekti koordineerib Lehola Keskkonnahariduskeskus.

KIK_logo_RGB.jpg

Keskkonnakampaaniad "Küünlaümbrite jaht" ja "Patareijaht" 2017/18

Untitled.jpg

"Küünlaümbriste jaht" ja "Patareijaht" on lastele ja noortele suunatud keskkonnakampaaniad, mille raames kutsutakse leidma võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja tühjasid patareisid. Tegemist ei ole tarbimiskampaaniaga: eesmärk on vähendada loodusesse sattuvate ümbriste ja patareide hulka. Kampaaniga saab lähemalt tutvuda SIIT!

Terviseedendus

Alates 01.06.2006 kuulub Tallinna Mesimummu Lasteaed Tervistedendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Aastal 2012 saime tunnustuse “Parim Tallinna Tervist Edendav Lasteaed 2012″ II koht.

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.

Tallinna Mesimummu Lasteaias on terviskasvatus integreeritud teistesse õppe- ja kasvatustegevustesse ning kajastub tihti nädalateemades. Liikumistegevused toimuvad võimalusel õues. Samuti korraldame kaks korda aastas perepäevasid, kus propageerime tervislikke eluviise.

Traditsiooniliseks on muutunud: piimanädal, leivanädal, talispordipäev, osalemine erinevatel spordipäevadel.

Läbiviidud projektid:

  • “Sõbraga metsa!”
  • “Sõbraga rabasse!”
  • " Linnalapsed metsas ja rabas"

tel_logo.jpg

Kiusamisest Vaba Lasteaed

Tallinna Mesimummu lasteaed liitus 2014. aastal  "Kiusamisest Vaba Lasteaed" programmiga. Hetkel rakendatakse selle programmi metoodikat Sinilillede ja Rukkilillede rühmas ning alustatakse Päevalillede rühmas. Kiusamisest Vaba Lasteaed on kiusamist ennetav metoodika, mida kasutatakse lasteaedades sotsiaalsete oskuste õpetamiseks ning kiusamise ennetamiseks.

kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3).jpg

Persona Dolls

Tallinna Mesimummu lasteaia Rukkilillede rühmas viiakse läbi ka Persona Dolls metoodikat. Persona Dolls on kiusamisvastane kasvatusmetoodikaga. Persona Dolls metoodika arendab lastes empaatiavõimet ja sallivust tänu erinevate tegelaskujudega nukkudele, kes rühmatunnis koos õpetaja ja lastega oma rõõme jagavad ning ka kõige suurematele muredele lahendust otsivad. Persona Dolls metoodika sobib väga hästi kokku Kiusamisest Vaba Lasteaed metoodikaga.

logo2-1.png

Viimati muudetud: 04.01.2018