Keelekümblusprogramm

Lasteaias väärtustatakse eesti keelt ja kultuuri, algatatakse ja viiakse läbi  lõimumisalaseid projekte, alates 2013 rakendatakse töösse programmi „Praktiline eesti keel“. See on mõeldud abiks rühmaõpetajatele, et nad saaksid lastele ise eesti keelt õpetada läbi erinevate suhtlussituatsioonide.  Selliseid situatsioone on programmis kokku 19. Programm eeldab, et valitud situatsioonis, näiteks “Riietumine”, “Söömine”, “Jalutuskäik”  õpetaja räägib lastega eesti keeles. 2017/2018 on rakendanud plokki „Hommikuring“ ning „Ujumine“  Meie jaoks on programmi pluss see, et ta ei eelda õpetajalt vaba eesti keele rääkimisoskust ning ka see, et õpetaja võib igal ajal tagasi vene keelele üle minna. Eesti keel nagu tasapisi „voolaks sisse” igapäevastesse tegevustesse. Õpetaja töötab läbi ühe ploki sõnad ja väljendid ja siis hakkab kasutama neid töös lastega. Töö toimub samm sammult, kui lapsed (ja ka õpetaja) tunnevad ennast mõnes suhtlussituatsioonis vabalt, võib alustada uuega. Tänu õpetajate vajadusele programm pidevalt laieneb.

  • 2013/2014. õppeaastal alustas  programmiga „Praktiline eesti keel“  2 rühma.
  • 2014/2015. õppeaastal - 3 rühma. 
  • 2016/2017. õppeaastal töötasid  6 aiarühmad.

  • 01.09.2018 avati lasteaias esimene keelekümblusrühm 5-6 aastastele lastele (osalise keelekümblusprogramm, eesti keele osakaal 50-75%).

Keelekümblusprogramm

Viimati muudetud: 26.02.2019