Ruumide üürihinnad

Asutuses on võimalik rentida ruume lasteürituste, treeningute ja huviringide korraldmiseks.
Ruumide rentimise tasu tunnis on 6.00 eu.
Lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juunist 2010 nr. 1-2/319

Viimati muudetud: 27.03.2018