Töötasustamine

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud:
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused;
Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted 

LASTEAIA MESIPUU töötasustamine toimub vastavalt töötasujuhendile siin ja palgajuhendile siin.

Viimati muudetud: 27.03.2018