TERE TULEMAST!

MPL_logo_01_edit.pngLasteaed Mesipuu töötab kahes korpuses. Igas korpuses on 4 rühma, kokku Mesipuu lasteaias on 8 rühma:

 I korpuses töötavad:

Sõimerühmad - ROHELINE lill, ROOSA lill

Aiarühmad: LILLA lill,  ORANŽ lill

II korpuses töötavad aiarühmad:

KOLLANE lill; HELESININE lill; PUNANE lill; SININE lill

Sõltuvalt vajadustest ja laste vanusest on erinevatel õppeaastatel sõime- ja aiarühmade arv varieerunud. 

Lasteaias on olemas ujula ja saun, samuti spordisaal ja  spordiplats. Lasteaia õuealale on paigaldatud uued kaasaegsed ja turvalised mänguväljakud. Lasteaed “Mesipuu” kuulub alates 2010 Tervist Edendavate lasteaedade võrgustikku ning tegeleb aktiivselt terviseedendusega. Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid.

Alates 01.09.2016.a. on lasteaias avatud 2 sobitusrühma. Lapsi toetavad logopeed ja tugispetsialist. Psüühilise probleemidega lastele on rakendatud 2017.a. muusikateraapiat ning 2018. a. loovteraapiat.

Õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaias õppekava alusel, mis vastab  Riiklikule õppekavale ja lasteaia arengukavale. Mesipuu lasteaia õppekava koostamisel on arvestatud Eesti rahvakalendrit ja sellekohaseid tähtpäevi, samuti riiklikke pühi ja tähtpäevi.

Lasteaias väärtustatakse eesti keelt ja kultuuri, algatatakse ja viiakse läbi  lõimumisalaseid projekte, rakendatakse töösse  programmi „Praktiline eesti keel“. Alates 2018. aasta septembrist liitus lasteaed liitunud osalise keelekümblusprogrammiga ning alustas pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“.

Laste mitmekülgset arengut toetavad asutuses toimivad huviringid:

  • Inglise keele kultuur
  • Liikumisringid: Spordiring; Tantsuring
  • Teatriring
  • Käsitööring „Tüdrukute kool“
  • Malemäng

Lasteaia Mesipuu ajalugu:

Lasteaed Mesipuu ajalugu sai alguse 25. aprillil 1977. aastal. Lasteaed asus Herzeni nimelisel tänaval ja kandis nime Lastepäevakodu Nr. 146. 1995.aastal Põhja-Tallinna haridusosakonna otsusel Lastepäevakodu Nr. 146 reorganiseeriti uude asukohta aadressil Kangru 5. Eelnevalt oli samas majas, alates 1947.a, funktsioneerinud sõim Nr. 5. 1999.a lasteaed sai ametliku nime Lasteaed Mesipuu. 1. novembrist 2001.a. seoses Tallinna Linnavolikogu otsusega Lasteaed Mesipuu (aadressil Kangru 5) ja lasteaed Pajuke (aadressil Kangru 6) ühinesid.

   Olete alati oodatud!
 

Viimati muudetud: 14.10.2019