Vastuvõtt ja lahkumine

Vastuvõtu taotlus SIIN

Kohatasust vabastamine - taotlus SIIN

Lasteaiast lahkumine- avaldus SIIN

Lapse lasteaiakohast loobumiseks esitab lapsevanem direktorile avalduse, mille märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva. Avalduse võib esitada nii paberkandjal kui meili teel. Avaldus tuleb esitada enne lasteaiast lahkumist. Tagantjärele last lasteaia nimekirjast välja ei arvata.

Meili teel palume avalduse esitada  aadressil: mesipuu@hot.ee

Kui lapsevanem ei ole lasteaia juhtkonnale esitanud avaldust lasteaiakohast loobumiseks, on lapsel olemas koht lasteaias ning lapsevanemal on kohustus tasuda selle kohta eest vastavalt kehtivale korrale (igakuine kohatasu)

Kooli minevad lapsed, kelle vanemad ei ole esitanud lasteaiakohast loobumise avaldust, saavad lasteaiakohta kasutada kuni 31.augustini ning nad arvatakse alates 01.septembrist lasteaia nimekirjast välja seoses kooli minekuga.

Viimati muudetud: 06.07.2018