Lastevanemate Kool

Lastevanemate Kooli eesmärk on aidata lapsevanemal toetada ja suunata lapse arengut, aidata mõista paremini oma last, arendada oskusi toime tulla keeruliste olukordadega. Erinevatel teemadel jagavad teadmisi ja kogemusi meie kooli õpetajad, psühholoog, logopeed ning külaliskoolitajad.

Oodatud on kõik nii praegused kui ka tulevased lapsevanemad!

2021/2022. õppeaastal toimuvad kohtumised online keskkonnas. Registreerimislink avatakse 2 nädalat enne kohtumist.

  • „Planeerimine ja eneseareng“, 4.-9. klassi lastevanematele (november 2021)
    https://www.tallinn.ee/est/mhum/Uudis-Online-kohtumine-kooli-psuhholoogiga
  • „Lapse kõne arendamine ja toetamine lugemis- ning kirjutamisraskuste puhul“, 1. klassi lastevanematele (jaanuar 2022)
  • „100 küsimust keelekümbluse kohta“, eelkooli ja 1.-4.klassi lastevanematele (veebruar 2022)
  • „Iseseisvuse kasvatamine“, 1.-6. klassi lastevanematele (märts 2022)

Kasulikud lingid:

Kasulikud koolitused väljaspool kooli:

Viimati muudetud: 22.10.2021