Eksamid ja tasemetööd

Õppeaine
Gümnaasiumi riigieksami toimumisaeg
Eesti keel
20. aprill 2020
Eesti keel teise keelena
21.–23. aprill 2020
Inglise keel
4.–11. mai 2020
Matemaatika
22. mai 2020

Allikas: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-toimumise-ajad/

Õppeaine
Põhikooli lõpueksami toimumisaeg
Eesti keel
1. juuni 2020
Eesti keel teise keelena (kirjalik)
27. mai 2020
Eesti keel teise keelena (suuline)
27.–29. mai 2020
Matemaatika
4. juuni 2020
valikeksam* (kirjalik)
10. juuni 2019
valikeksam** (suuline)
10.–11. juuni 2020

* valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena
** valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena

Allikas: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad/

Õppeaine
Klass
Tasemetöö toimumisaeg
Loodus (elektrooniliselt)
4.klass
1.-2. oktoober 2019
Loodus (elektrooniliselt)
7.klass
24.-25. september 2019
Vene keel (paberil)
3.klass
12. mai 2020
Vene keel (elektrooniliselt)
6.klass
20. mai 2020
Eesti keel teise keelena (elektrooniliselt)
6.klass
13. mai 2020

Allikas: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/tasemetoode-ajad/

Viimati muudetud: 07.08.2019