Eksamid ja tasemetööd

Õppeaine
Gümnaasiumi riigieksami toimumisaeg
Eesti keel (kirjalik)
19. aprill 2021
Eesti keel teise keelena (kirjalik)
21. aprill 2021
Eesti keel teise keelena (suuline)
21.–23. aprill 2021
Inglise keel (kirjalik)
3. mai 2021
Inglise keel (suuline)
4.–7. mai 2021
Matemaatika (kirjalik)
21. mai 2021

Allikas: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-toimumise-ajad/

Õppeaine
Põhikooli lõpueksami toimumisaeg
Eesti keel (kirjalik)
28. mai 2021
Eesti keel teise keelena (kirjalik, B1-tase)
25. mai 2021
Eesti keel teise keelena (suuline, B1-tase)
25.–27. mai 2021
Eesti keel teise keelena (kirjalik, B2-tase)
21. aprill 2021
Eesti keel teise keelena (suuline, B2-tase)
21.–23. aprill 2021
Matemaatika (kirjalik)
3. juuni 2021
valikeksam* (kirjalik)
9. juuni 2021
valikeksam** (suuline)
9.–10. juuni 2021
valikeksam inglise keeles (suuline)
11. juuni 2021

* valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena
** valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena

Allikas: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad/

Õppeaine
Klass
Tasemetöö toimumisaeg
Loodusõpetus
4.klass
23.–24. september 2020
Loodusõpetus
7.klass
21.–22. september 2020
Matemaatika
4.klass
30. september – 1. oktoober 2020
Matemaatika
7.klass
28.–29. september 2020

Allikas: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/tasemetoode-ajad/

Viimati muudetud: 14.10.2020