Loov- ja uurimistööd

Alates 1. septembrist 2010 on uurimistöö sooritamine gümnaasiumi lõpetamise ja alates 1. septembrist 2013 on loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks.

Põhikooli riiklik õppekava §23
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020

Gümnaasiumi riiklik õppekava §18
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis sooritatakse uurimistöö 11. klassis ja loovtöö 8. klassis.

Loov- ja uurimistööde kirjutamise juhend õpilasele
https://drive.google.com/file/d/1kKF9NdTOm9IAIPH81HIdAmHC__6Ic_xQ/view

Loov- ja uurimistööde kaitsmine 2020/2021. õppeaastal:

 • 9.klassid
  26. oktoober 2020 - 30. oktoober 2020;
 • 12.klassid
  2. november 2020 - 6. november 2020;
 • 11.klassid
  26. aprill 2021 - 30. aprill 2021;
 • 8.klassid
  10. mai 2021 - 14. mai 2021.
Viimati muudetud: 12.10.2020