Tundide ajad

  • Tunnid algavad kell 8.00. Tundi alustamiseks antakse kaks kella: esimese kellaga õpilane valmistub tunniks, teise kellaga õpetaja alustab tundi. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
Tund 1.
08:00 - 08:45
Tund 2.
09:00 - 09:45
Tund 3.
10:00 - 10:45
Tund 4.
11:00 - 11:45
Tund 5.
12:00 - 12:45
Tund 6.
13:00 - 13:45
Tund 7.
14:00 - 14:45
Tund 8.
15.00 - 15.45
  • Õpilaste ja õpetajate päevakord lähtub direktori poolt kinnitatud tunniplaanist.
  • 1.-3.klasside pikapäevarühmade töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud PPR rühmade töögraafikule.
  • Õpilaste arendusrühmade töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud töögraafikule.
  • Lisa-, konsultatsiooni- ja ringitunnid toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud töögraafikule.
Viimati muudetud: 02.09.2020