Tundide ajad

  • Tunnid algavad kell 8.00. Tundi alustamiseks antakse kaks kella: esimese kellaga õpilane valmistub tunniks, teise kellaga õpetaja alustab tundi. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
Tund 1.
08.00 - 08.45
08.45 - 08.55

vahetund
Tund 2.
08.55 - 09.40
09.40 - 10.00

1.-2., 3.A ja 3.B klasside toitlustamine
Tund 3.
10.00 - 10.45
10.45 - 11.05

3.E, 3.K ja 4.-5. klasside toitlustamine
Tund 4.
11.05 - 11.50
11.50 - 12.10

6.-8. klasside toitlustamine
Tund 5.
12.10 - 12.55
12.55 - 13.15

9.-12. klasside toitlustamine
Tund 6.
13.15 - 14.00
14.00 - 14.10

tasuline lõuna: 13.00, 13.45 (PPR), 14.00
Tund 7.
14.10 - 14.55
14.55 - 15.05

vahetund
Tund 8.
15.05 - 15.50
 
 
  • Õpilaste ja õpetajate päevakord lähtub direktori poolt kinnitatud tunniplaanist.
  • 1.-3.klasside pikapäevarühmade töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud PPR rühmade töögraafikule.
  • Õpilaste arendusrühmade töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud töögraafikule.
  • Lisa-, konsultatsiooni- ja ringitunnid toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud töögraafikule.
Viimati muudetud: 24.01.2020