10.klassi astumine

Kõik kooli lõpetajad omavad õigust jätkata õpinguid gümnaasiumis, esitades taotluse kooli, kus toimub 10. klasside komplekteerimine.

2020./2021. õa Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vestluse ja sisseastumistestide tulemuste põhjal.

Meie gümnaasiumis õpetatakse 60% ainetest eesti keeles ja 40% vene ja inglise keeles.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis sooritatakse sisseastumistestid matemaatikas, inglise ja eesti keeles. Sisseastumisteste võivad teha ainult need õpilased, kes on registreerinud mitte hiljemalt kui 28. maiks. Sisseastumistestid toimuvad 2. juuni.

Registreemine testile

Teade 10. klassi õpilaste vastuvõtust tuleb õpilase elektroonilisele postile mitte hiljemalt kui 8. juuniks 2020.

Õpilase kirjaliku taotluse ja Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi poolt nõutud dokumentide alusel registreeritakse õpilased 10. klassi kandidaatide nimekirja. Õpilane võib olla ainult ühe kooli nimekirjas. Kui õpilane soovib vahetada kooli, tuleb varakult kirjalikult sellest koolile teatada.

Õpilastel, kes on edukalt sooritanud sisseastumistestid, tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • taotlus
  • põhikooli lõputunnistus
  • pass, sünnitunnistus või ID-kaardi koopia
  • digifoto

Üldised nõuded digifotole

  • foto peab olema JPG-formaadis, mõõtmetega vähemalt 1300×1600 pikslit, foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat, skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud
  • fotol peab isik olema: otsevaates, neutraalse ilme ja suletud suuga, peakatteta, avatud silmadega ning vaade peab olema suunatud objektiivi, prilliklaasid ei tohi peegeldada valgust, juuksed ei tohi varjata nägu ega tekitada näole varje, lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70-80% foto vertikaalsest kõrgusest
  • fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte, foto peab olema värviline, foto taust peab olema hele, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga.

Õpilane või tema vanem saadab e-posti infojuht@mhum.edu.ee teel õpilase digifoto, nimi, klass ja isikukoodi. Esitatud andmete alusel vormistatakse õpilasele esmane õpilaspilet.

Täpsemalt võib lugeda digitaalse dokumendifoto nõuetest Politsei ja Piirivalveameti kodulehelt:
https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised

10. klassi sisseastumise kirjalikke taotlusi ja dokumente võetakse vastu alates 17. - 26. juunini 2020.

Lisainfo saab telefoni (+372) 6390328 või e-posti mhum@mhum.edu.ee teel.

Viimati muudetud: 28.04.2020