Eelkool

Eelkool (kooliks ettevalmistuse ring "Tere, kool!") kestab 1. oktoobrist 2019 - 14. aprillini 2020. Tunnid toimuvad teisipäeviti. Tunnid kestavad 1,5 tundi. Tunde ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.

Õpetajad võtavad lapsed vastu kooli fuajees nimekirjade alusel ja saadavad lapsed fuajeesse. Palume mitte hilineda! Puudumise korral teatada kooli üldmeilile!

On avatud kolm kooliks ettevalmistuse ringi gruppi:

 • 1.grupp (Keelekümblus) allgusega kell 16:00
 • 2.grupp (Keelekümblus) algusega kell 16:10
 • 3.grupp (Tavaklass) algusega kell 16:20

Õpetajateks on algklasside ja eesti keele õpetajad ning hariduslike erivajadustega lastega töötavad spetsialistid (psühholoog, logopeed, eripedagoog).

Kooliks ettevalmistuse ringi tegevuse eesmärgid:

 • kooli keskkonna ja õpetajatega tutvumine,
 • kooli ja klassi reeglitega tutvumine,
 • kuulamis- ja kõnelemisoskuse arendamine,
 • käelise tegevuse arendamine,
 • õpetaja juhendamisel tegevuste sooritamine (tähtede ja numbrite kirjutamine, käeline tegevus, laulmine, tantsimine, liisusalmide lugemine jne).

Kooliks ettevalmistuse ringi toimumise kord:

 • 10 minutit õpitegevuseks valmistumine (riietumine, liikumine klassiruumi),
 • 20 minutit õppetegevus,
 • 10 minutit aktiivne tegevus (tantsud, liikumismängud),
 • 20 minutit õppetegevus,
 • 5 minutit aktiivne tegevus (vaba liikumine),
 • 15 minutit õppetegevus,
 • 10 minutit tegevuste lõpetamine (liikumine garderoobi, riietumine).

Mida kooli kaasa võtta?

Palume võtta kooli kaasa vahetusjalanõud ja mitmeosaline pinal, kus on 2 harilikku teritatud pliiatsit, 12 teritatud värvipliiatsit, kustutuskumm, kogujaga teritaja. Kool tellib numbri- ja tähevihiku, mille palume lastevanematel välja osta. Õpetaja paljundab töölehti ja muretseb tegevusteks vajalikke töövahendeid.

Viimati muudetud: 09.01.2020