Eelkool

Seoses viiruse COVID-19 laialdase levikuga ei toimu eelkoolis õppetööd. Kui midagi muutub, siis anname jooksvalt teada. Koroonaviirusest tulenev olukord on väljakutseid pakkuv, kooli prioriteet on koolipere tervis.
https://www.tallinn.ee/est/mhum/Uudis-Oppetood-eelkoolis-ei-toimu

Eelkool (kooliks ettevalmistuse ring "Tere, kool!") toimub teisipäeviti 29.septembrist 2020 - 13.aprillini 2021. Tunnid kestavad 1,5 tundi. Tunde ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel või nende eel: 20.10, 22.12, 29.12, 05.01, 23.02.

On avatud kolm kooliks ettevalmistuse ringi gruppi:

Tunde annavad vaheldumisi algklasside ja eesti keele õpetajad ning hariduslike erivajadustega lastega töötavad spetsialistid (psühholoog, logopeed, eripedagoog). Õpetajad võtavad lapsed vastu kooli ukse juures nimekirjade alusel ja saadavad lapsed kooli ukse juurde. Lapsevanemaid koolimajja ei lubata. Palume mitte hilineda!

Pikaajalise puudumise korral (järjest 2 korda ja rohkem) tuleb teatada kooli üldmeilile mhum@mhum.edu.ee

Kooliks ettevalmistuse ringi tegevuse eesmärgid:

 • kooli keskkonna ja õpetajatega tutvumine,
 • kooli ja klassi reeglitega tutvumimne,
 • kuulamis- ja kõnelemisoskuse arendamine,
 • käelise tegevuse arendamine,
 • õpetaja juhendamisel tegevuste sooritamine (tähtede ja numbrite kirjutamine, käeline tegevus, laulmine, tantsimine, liisusalmide lugemine jne).

Tundide läbiviimise päevakava:

 • 10 minutit õpitegevuseks valmistumine (riietumine, liikumine klassiruumi),
 • 20 minutit õppetegevus,
 • 10 minutit aktiivne tegevus (tantsud, liikumismängud),
 • 20 minutit õppetegevus,
 • 5 minutit aktiivne tegevus (vaba liikumine),
 • 15 minutit õppetegevus,
 • 10 minutit tegevuste lõpetamine (liikumine garderoobi, riietumine).

Mida kooli kaasa võtta?

Palume võtta kooli kaasa vahetusjalanõud ja mitmeosaline pinal, kus on 2 harilikku teritatud pliiatsit, 12 teritatud värvipliiatsit, kustutuskumm, kogujaga teritaja. Kool tellib igale lapsele 2 töövihikut, mille palume lastevanematel välja osta. Õppevahenditeks kogume 6 eurot (õpetajad edastavad teile info 1.tunnis). Õpetaja paljundab töölehti ja muretseb tegevusteks vajalikke töövahendeid.

ABIMATERJALID EELKOOLI LAPSEVANEMATELE

Viimati muudetud: 12.01.2021