Eelkool

Eelkool kestab 1. oktoobrist 2018 - 14. aprillini 2019. Tunnid toimuvad teisipäeviti. Tunnid algavad kell 16.00 ja kestavad 1,5 tundi. Tunde ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.

Õpetajad võtavad lapsed vastu kooli fuajees nimekirjade alusel ja saadavad lapsed fuajeesse. Palume mitte hilineda! Puudumise korral teatada kooli üldmeilile!

On avatud 3 ringi "Tere, kool!" gruppi:

 • 1.grupp (Keelekümblus)
 • 2.grupp (Keelekümblus)
 • 3.grupp (Tavaklass)

Õpetajateks on algklasside ja eesti keele õpetajad ning hariduslike erivajadustega lastega töötavad spetsialistid (psühholoog, logopeed, eripedagoog).

Ringi "Tere, kool!" tegevuse eesmärgid:

 • kooli keskkonna ja õpetajatega tutvumine,
 • kooli ja klassi reeglitega tutvumine,
 • kuulamis- ja kõnelemisoskuse arendamine,
 • käelise tegevuse arendamine,
 • õpetaja juhendamisel tegevuste sooritamine (tähtede ja numbrite kirjutamine, käeline tegevus, laulmine, tantsimine, liisusalmide lugemine jne).

Ringi "Tere, kool!" toimumise kord:

 • 10 minutit õpitegevuseks valmistumine (riietumine, liikumine klassiruumi),
 • 20 minutit õppetegevus,
 • 10 minutit aktiivne tegevus (tantsud, liikumismängud),
 • 20 minutit õppetegevus,
 • 5 minutit aktiivne tegevus (vaba liikumine),
 • 15 minutit õppetegevus,
 • 10 minutit tegevuste lõpetamine (liikumine garderoobi, riietumine).

Mida kooli kaasa võtta?

Palume võtta kooli kaasa vahetusjalanõud ja mitmeosaline pinal, kus on 2 harilikku teritatud pliiatsit, 12 teritatud värvipliiatsit, kustutuskumm, kogujaga teritaja. Kool tellib numbri- ja tähevihiku, mille palume lastevanematel välja osta. Õpetaja paljundab töölehti ja muretseb tegevusteks vajalikke töövahendeid.

Viimati muudetud: 03.10.2019