Eelkooli vastuvõtt

Eelkooli ringi "Tere, kool!" registreerimine 2020/2021. õppeaastaseks toimub kooli veebilehel 25.08.2020 alates kella 9.00.  Komplekteeritakse üks tavaklassi ja kaks keelekümblusklassi gruppi, milles on 20 õpilast.

2020/2021. õppeaastal alustab eelkooli ring õppetööd 6. oktoobril 2020.

Lastevanemate koosolek toimub 27.09.2020 kell 17.00. Eelkooli lapse registreerinud lapsevanem sõlmib kooliga lepingu teenuse saamise kohta. Lepingu blanketi saab lapsevanem koosolekul. Sõlmitud lepingu alusel arvatakse laps eelkooli ringi "Tere, kool!" nimekirja.

Viimati muudetud: 05.08.2020