Keelekümblusprogramm

Eesti keelekümblusprogrammi tegevusi alustati 1998. aastal, keelekümblusklasse on avatud alates 2000. aastast, millel meie kool keelekümbluse pilootkoolidena avas esimese klassi.

Keelekümblusprogrammi kohta saab lugeda siit:
https://www.tallinn.ee/est/haridus/Keelekumblus

Õppevara ja metoodikad:
https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus/

Viimati muudetud: 11.08.2020