Koordinaatorid

Merike Pääru
Varase keelekümbluse koordinaator
Merike.Paaru@mhum.edu.ee
Vastuvõtuaeg

Vastuvõtule registreerida meili teel

Merle Pähn
Hilise keelekümbluse koordinaator
Merle.Pahn@mhum.edu.ee
Vastuvõtuaeg

Merike Kõrven
Õppealajuhataja, HEV koordinaator
Merike.Korven@mhum.edu.ee
Vastuvõtuaeg

Viimati muudetud: 23.10.2019