E-õpe ja materjalid

G Suite for Education
http://bit.ly/2mRzP3O

Õppekava infoportaal
https://oppekava.innove.ee/oppevara/

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis kasutatavad õpikeskkonnad
https://bit.ly/2wM7EZ9

Viimati muudetud: 25.09.2020