Kooli missioon ja visioon

Kooli moto:
Õpime elu mitte kooli jaoks  ("Non skolae sed vitae discimus").

Missioon:
Mustamäe Humanitaargümnaasium on multikultuurne kool Eestis, aitab õpilastel lõimuda Eesti ühiskonda hoides rahvuslikku identiteeti.

Visioon:
Mustamäe Humanitaargümnaasium on kool, mille lõpetaja on mitmekülgne, konkurentsivõimeline tööturul ja kõrgkooli astumisel ning valmis elukestvaks õppeks.

Viimati muudetud: 01.01.2019