Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 9.-12. klasside poolt valitud esindajad. Tegevuses juhindub kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel ning Eesti Vabariigis kehtivast seadlusandlusest.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilasesinduse koosseis

 • Anastasija Gološtšuk (12.klassi õpilane)
 • Karina Saarestik (12.klassi õpilane)
 • Viktoria Savitskaja (12.klassi õpilane)
 • Jekaterina Karzohhina (12.klassi õpilane)
 • Natalia Sirenko (12.klassi õpilane)
 • Alisia Teras (12.klassi õpilane)
 • Anastasija Tsivilko (11.klassi õpilane)
 • Liliana Kaljakina (11.klassi õpilane)
 • Anita Vilpo (11.klassi õpilane)
 • Karina Oskilko (10.klassi õpilane)
 • Dina Neider (10.klassi õpilane)
 • Anastasija Bušina (10.klassi õpilane)
 • Anastasija Savištšenko (10.klassi õpilane)
 • Daniil Brant (10.klassi õpilane)
 • Irina Raidjuk (9.klassi õpilane)
 • Valentina Astapova (9.klassi õpilane)

Õpilasesinduse kontakt: opilasesindus@mhum.tln.edu.ee

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §60
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120

Viimati muudetud: 09.03.2020