Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 9.-12. klasside poolt valitud esindajad. Tegevuses juhindub kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel ning Eesti Vabariigis kehtivast seadlusandlusest.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilasesinduse koosseis

 • Anastasja Tsivilko (12.klassi õpilane)
 • Valeria Külaots (11.klassi õpilane)
 • Aleksandra Trifilova (11.klassi õpilane)
 • Jaana Khorosheva (11.klassi õpilane)
 • Veronika Kornijenko (10.klassi õpilane, ÕE esimees)
 • Anna Inno (10.klassi õpilane, ÕE aseesimees)
 • Daniel Ait (10.klassi õpilane, hoolekogu liige)
 • Arina Andrejeva (10.klassi õpilane, hoolekogu liige)
 • Anna Kolisnetšenko (10.klassi õpilane)
 • Irina Raidjuk (10.klassi õpilane)
 • Danila Kobozev (10.klassi õpilane)
 • Maria-Natali Kozõreva (10.klassi õpilane)
 • Alisa Savinova (9.klassi õpilane, sekretär)
 • Leon Romanjuk (9.klassi õpilane, ÕE aseesimees)
 • Daniil Kuznetsov (9.klassi õpilane, tervisenõukogu liige)
 • Timofei Demidov (9.klassi õpilane, tervisenõukogu liige)
 • Toomas Ruul (9.klassi õpilane)
 • Sofia Javir (9.klassi õpilane)
 • Veronika Tšesnokova (9.klassi õpilane)
 • Alisa Paju (9.klassi õpilane)
 • Darja Beljakova (9.klassi õpilane)
 • Kristiina Chenchik (9.klassi õpilane)
 • Alina Petrova (9.klassi õpilane)

Õpilasesinduse kontakt: opilasesindus@mhum.tln.edu.ee

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §60
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120

Viimati muudetud: 12.10.2020