Riigihanked

Riigihange on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13190462?leiaKehtiv

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis riigihankeid ei ole avaldatud.

Viimati muudetud: 01.03.2019