Tunnijaotusplaan

Ainetundide jaotus klassiti põhikoolis ja kursuste jaotus gümnaasiumis on määratud meie kooli õppekava tunnijaotusplaanis. Tunnijaotusplaan näitab, millises mahus õpilane erinevaid õppeaineid (kohustuslikke ja valikaineid) koolis omandab.

Viimati muudetud: 21.10.2019